Beter leesonderwijs zonder extra tijdsinvestering.

Verhoog de leesmotivatie en betrokkenheid en verkrijg automatisch en frequent accurate inzichten in de leesbevordering van iedere leerling.
Werkt op alle tablets, smartphones, laptops en desktops .

Wil je graag direct beginnen?

Gratis proefperiode starten
Of wil je graag een demonstratie zien?

Demonstratie plannen

Voordelen & resultaten.

Dit zijn de voordelen en resultaten die je kunt verwachten.

Meer leesplezier

Leerlingen ervaren meer leesplezier omdat ze altijd een boek lezen dat precies past bij hun interesses.

Accuraat en volledig inzicht

Leerkrachten krijgen accuraat en volledig inzicht in de leesbevordering van iedere leerling.

Identificeer de exacte leesproblemen

Leerkrachten zijn in staat om de exacte leesproblemen te identificeren.

Snellere leesontwikkeling

Leerkrachten zijn in staat om leerlingen tijdige, doelgerichte feedback te geven.

Waarborg kansengelijkheid

Doordat de computer geheel objectief toetst wordt kansengelijkheid gewaarborgd.

Een voldaan gevoel

Je voelt je enorm voldaan omdat kinderen het lezen weer als plezierig en nuttig ervaren!

HOE WERKT HET?


Kenmerken & functies.

De geïdentificeerde leesmoeilijkheden

Een leesprofiel op basis van leesinteresses

Achterhaal de leesinteresses met een dynamisch leesprofiel van iedere leerling

Kinderen weten over het algemeen niet zo goed wat voor boeken ze leuk en interessant vinden om te lezen. Door te monitoren welke boeken ze graag en vlot lezen kunnen we een leesprofiel schetsen en ze keer op keer helpen met het kiezen van een boek dat op dat moment perfect aansluit bij hun leesinteresses en -niveau.

Leesprofiel op basis van leesinteresses

Aanbevelingen van relevante boeken voor de uitbreiding van de schoolbilbiotheek

Ontvang aanbevelingen van boeken gebaseerd op de leesinteresses op jullie school

Eerder was het een hele opgave de boeken te vinden die de leerlingen op de school het liefst willen lezen. Nu is het gemakkelijk kiezen uit een aanbod dat al overeenkomt met de leesinteresses van de leerlingen.

Monitor betrokkenheid met meldingen van relevante gebeurtenissen

Eerder hadden leerkrachten beperkt zicht op de betrokkenheid van leerlingen bij bijvoorbeeld een nieuw boek. Nu ontvangen leerkrachten automatisch een melding wanneer er een (lees)interventie is vereist, om de betrokkenheid van de leerling hoog te houden. Ook ontvangen leerlingen punten ten gevolge van verschillende (lees)prestaties.

De leesprestaties en betrokkeheid van leerlingen

De leesprestaties en betrokkenheid

Inventariseer en beheer de schoolbibliotheek met accurate data

Met de geintergreerde bibliotheekbeheerfuntie weet je precies welke leerlingen welke boeken hebben, hoe graag deze door de leerlingen op jullie school gelezen worden en hoe ze deze beoordeeld hebben.

Geintergreerde inventarisatie van de school bilbiotheek

Geintergreerde inventarisatie van de schoolbilbiotheek

Het administratiepaneel

Alles in eigen beheer met het administratiepaneel

Met het administratiepaneel beheer je gemakkelijk de accounts van leerkrachten en leerlingen.

FUNCTIONALITEITEN VOOR LATER DIT SCHOOLJAAR:


Het resultaat van geautomatiseerde, hoogfrequente leestoetsen

Het resultaat van geautomatiseerde, hoogfrequente leestoetsen

Breng de leesprestaties in kaart met geautomatiseerde leestoetsen

Eerder moesten leerkrachten enkel vertrouwen op de AVI-toetsen voor het inzichtelijk krijgen van de leesprestaties en daarmee de leesbevordering van leerlingen. Nu kunnen leerkrachten vertrouwen op geautomatiseerde en frequente leestoetsen voor het verkrijgen van inzicht in de leesprestaties en leesbevordering van leerlingen.

Aanbevelingen van relevante boeken voor de uitbreiding van de schoolbieb

De geïdentificeerde leesmoeilijkheden

Ontvang een overzicht van de leesmoeilijkheden

Eerder was het voor leerkrachten lastig te bepalen welke leesmoeilijkheden hun leerlingen op een bepaald moment ondervonden. Nu krijgt een leerkracht per leerling een overzicht gepresenteerd met alle leesmoeilijkheden om hier tijdige, doelgerichte feedback op te geven.

WIE DOET ER AL MEE?


Pilotscholen.


VOOR NIKS GAAT DE ZON OP...


Kostenplaatje.

Een leerlingaccount voor de dynamische leesomgeving

€ 2,50

Per leerling-gebruiker
 • Leesprofiel van de leesinteresses en leesgeschiedenis
 • Leesmeters in uren gelezen per week
 • Inzicht in de betrokkenheid en het leesplezier

Gebuikerskosten Voor de leestoetsen

€ 0,17

Per geanalyseerde leesopname
 • Inzicht in de leesbevordering van iedere leerling
 • Overzicht van de leesmoeilijkheden
 • De mogelijkheid om de leesopname terug te luisteren

Totale kosten Per leerling-gebruiker per jaar

€ 4,25

Met een toetsinterval van 1 keer per maand
 • Alles in eigen beheer met het administratiepaneel
 • Geintegreerd bibliotheekbeheersysteem
 • Plus een leeskampioen erbij

Is alles helder en wil je graag ervaren hoe de applicatie werkt, meld je dan aan voor een gratis account met toegang tot het administratiepaneel.


Gratis proefperiode starten

Ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de applicatie maar zit je nog met onbeantwoorde vragen, plan dan een demonstratie met ons in.


Demonstratie plannen

OVER ONS


Wij werken aan een innovatieve oplossing voor primair leesonderwijs.

Tom Buunk

Tom weet met zijn dyslexie als geen ander hoe belangrijk het is om goed te kunnen lezen en wil met Onderwijs in Beeld deze vaardigheid aan zo veel mogelijk kinderen helpen meegeven.


 • Tom@onderwijsinbeeld.nl
 • LinkedIn
 • 06 43150049
Stijn Dautzenberg

Stijn is een informaticus met een vurige passie voor onderwijs en wil met dit initiatief een positieve stempel wil drukken op het basisonderwijs.


HEB JE NOG VRAGEN? JE BENT NIET DE ENIGE...


Veel gestelde vragen & antwoorden.

Waarom zouden we hiermee moeten starten? Wat maakt deze app zo speciaal?

Wat onze applicatie in de kern doet is het creëren van een leesprofiel van de leerlingen en het daarnaast automatiseren van leestoetsen. De app is daarmee gericht op verhogen van de leesmotivatie en -betrokkenheid en het ondersteunen van het technisch lezen. Met name het stukje technisch lezen is enorm innovatief omdat het voorheen niet mogelijk was. We zijn er zeker van dat er op dit moment geen enkele partij is die soortgelijke algoritmes kan bouwen.

Wie zijn jullie eigenlijk?

Voor degenen die ons niet kennen, wij zijn Stijn Dautzenberg en Tom Buunk. We kwamen elkaar op 1 januari 2020 tegen bij Graduate Space Utrecht. Tom was net klaar met zijn studie Technische Bedrijfskunde en Stijn stond aan de start van zijn afstudeerproject voor zijn studie Informatica. In mei kwamen we opnieuw samen onder het genot van een kop koffie bij de Ontdekking in Utrecht, waarna we besloten om onze krachten te bundelen en het basisonderwijs te ondersteunen middels een innovatieve ICT-oplossing.

Via via kwamen we in gesprek met tal van schoolleiders, leerkrachten en ALPO-studenten. Vanuit dit netwerk hoorden we consequent een onderwerp terugkomen: Het leesonderwijs. Het werd voor ons duidelijk dat het leesplezier en daarmee de leesvaardigheid van kinderen steeds verder daalt. Hoe konden we dit oplossen? Zo ontstond het idee voor de leessoftware en dat idee is nu realiteit geworden.

Hoe zorgt meer toetsen ervoor dat het leesplezier en de leesvaardigheid verhoogt wordt?

De insteek van het hoogfrequent toetsen is om het toetsen te laten overlopen in een oefening waarbij deze fungeert als meetmoment voor de leerkracht. Op die manier proberen we de prestatiedruk van reguliere leestoetsen met het haastige lezen als gevolg te verminderen en zijn de resultaten ook niet meer gebaseerd op een momentopname. Het doel van de metingen is dat leerkrachten adequaat kunnen ingrijpen door leerlingen te helpen bij het kiezen van een passend boek, te voorzien van tijdige en doelgerichte feedback of op een andere manier te ondersteunen om de betrokkenheid van leerlingen hoog te houden.

Welke rol speelt de leerkracht nadat de leessoftware in gebruik is genomen?

De rol van de leerkracht verandert niet. Leesmethoden komen en gaan. Een transitie naar een nieuwe leesmethode is een grote stap met achteraf gezien vaak een kleinere impact dan verwacht. Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste winst behaald kan worden door niet de leesmethode aan te passen, maar juist de impact van de leerkracht te versterken zodat die leesmethode beter uitgevoerd wordt.

Dat doen we door het herhalende arbeidsintensieve werk van leerkrachten te automatiseren. Die automatisering genereert nuttige data voor leerkrachten zodat zij in staat zijn om direct preventief te helpen wanneer een leerling dat nodig heeft. Zo wordt de tijd van de leerkracht optimaal benut en de impact van de leerkracht versterkt.

Kunnen de hoogfrequente, geautomatiseerde toetsen onze huidige toetsen vervangen?

De oplossing is complementair aan jullie huidige leesonderwijs en beoogt niet een leesmethode en/of toetsmethode te vervangen. Echter, wordt het algoritme ieder jaar slimmer en zal het naar verwachting binnen een paar jaar de gevestigde toetsmethoden overbodig maken.

Wat als de leesmotivatie en/of de technische leesvaardigheid op onze school al goed is?

Het kan altijd beter…

Vanaf welke leeftijd kunnen leerlingen de leessoftware gebruiken?

De leessoftware is geschikt voor alle leerlingen die de vaardigheid decoderen voldoende beheersen en dus niet meer spellend lezen. Het spraak-naar-tekst algoritme is namelijk niet in staat om losse letters te synthetiseren. We volgen hierbij de AVI-richtlijnen: “Spellend gelezen woorden worden fout gerekend, tenzij ze daarna alsnog correct verklankt worden” (Wetenschappelijke verantwoording AVI, p18). We ontwikkelen de applicatie samen met de deelnemende scholen waardoor de vormgeving geschikt is voor alle leeftijden.

Is de score voor een leerling zichtbaar?

Competitiviteit is een mooi goed, maar het heeft ook negatieve gevolgen. Daarnaast projecteren ouders hun competitiviteit vaak op hun kinderen. Daarom hebben we besloten leerlingen hiervoor te beschermen en de score van de leesvaardigheid enkel te presenteren aan leerkrachten. Deze score wordt voor leerlingen vervangen door een motivatie score. Deze nieuwe score motiveert leerlingen om meer te lezen en daagt leerlingen uit om boeken te lezen uit nieuwe genres.

Op basis van welke informatie worden boeken aanbevolen?

Wanneer een leerling een boek heeft uitgelezen vraagt de leessoftware wat de leerling van het boek vond. De leerling geeft een cijfer en koppelt labels en emoties aan het boek. Middels die informatie is de leessoftware in staat om een leesprofiel van de leerling te ontwikkelen. De leessoftware beveelt vervolgens boeken aan die positief gewaardeerd werden door leerlingen met een vergelijkbaar leesprofiel.

Wat gebeurt er met de ‘schermtijd’ bij leerlingen? Zal die niet enorm toenemen met deze digitale oplossing?

Ons doel is om de schermtijd van leerlingen zo ver mogelijk naar beneden te brengen. Daarom hebben we er voor gekozen leerlingen enkel uit fysieke boeken te laten lezen. Je kunt het daarmee zien als een digitale oplossing om de schermtijd naar beneden te brengen.

Kan onze eigen schoolbibliotheek gekoppeld worden aan jullie software?

Dit is een verzoek dat we vaker horen in ons netwerk en zal in het begin van het nieuwe schooljaar (21/22) toegevoegd worden aan het administratiepaneel. Mocht jouw basisschool specifieke wensen hebben voor deze functie dan horen we dit graag!

Hoe bepalen we de leestijd van een leerling?

Tijdens de leesoefeningen meten we onder andere de leessnelheid van een leerling. De leerling houdt bovendien zijn progressie in het huidige boek bij.

( Leessnelheid x aantal gelezen woorden = leestijd )

Wat als we sinds kort werken met een nieuwe leesmethode of -aanpak of hier binnenkort mee gaan beginnen?

We zien de leessoftware in deze situatie als een mooie tool om de impact van de nieuwe methode of aanpak te meten.

Hoe zit het AVG-technisch in elkaar?

Gegevens van leerlingen worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Hiervoor laten we ons adviseren door externe experts. Aan het einde van dit schooljaar plaatsen we een Privacyverklaring op de website. Hierover ontvangen jullie op dat moment een e-mail.

Hoeveel kost het en zijn er verder nog (verborgen) kosten?

De kosten voor het gebruik van de app met als doel het leesplezier en de leesmotivatie te verhogen zijn € 2,50 per leerling gebruiker. Mochten jullie ervoor kiezen om ook leestoetsen te gaan afnemen via de app, dan komen daar € 0,17 gebruikskosten per leesopname bij. Op basis van een prognose van de totale kosten sturen we bij aanvang van het nieuwe schooljaar een factuur. Deze prognose licht zo tussen de € 3,75 en € 5,50 per leerling gebruiker. Aan het eind van het schooljaar kan het zijn dat je een deel van het betaalde bedrag terug krijgt of iets bij moet betalen. Deze correcties zullen na het eerste jaar minimaal steeds kleiner worden omdat we steeds beter inzicht krijgen in het gebruik van de app op jullie school.

Zitten we vast aan lange termijn contract?

De contracttermijn is een jaar. Indien we voor de aanvang van het nieuwe schooljaar geen opzegging ontvangen, zal het contract automatisch met een jaar worden verlengd. Mocht gedurende de eerste drie maanden blijken dat de oplossing toch niet bij jullie school of manier van onderwijs past, dan kan de overeenkomst zonder verdere reden ontbonden worden.