De Lens Waardoor Ik Ondernemerschap Bekijk

De wetenschappelijke methode, waar ik in dit artikel in detail op in zal gaan, is gefocust op het creëren van een winstgevende en cashflow-producerende business unit case op de snelste en meest kapitaal en tijd efficiënte manier.

We zullen het er allemaal over eens zijn dat het doel van een bedrijf het omzetten van cash of andere activa in vrije cashflow-stromen is, waarbij de waarde van de activa die gebruikt worden om deze cashflow te generen wordt vergroot.

Het doel van het uitvoeren van bedrijfsexperimenten is daarmee het identificeren en valideren van een winstgevende business unit case en een resulterend model dat die winstgevende unit case zo snel mogelijk dupliceert.

De taak van de ondernemer is het inzetten van cash of andere activa om vrije cashflow-stromen te creëren. Als de ondernemer hierin slaagt, dan wordt er waarde gecreëerd. Als de ondernemer dit niet kan, dan gaat er waarde verloren en zijn de activa het beste af in de handen van iemand anders.

Ondernemers falen namelijk niet omdat ze niet in staat zijn een markt te identificeren, goede producten te maken, deze producten op de markt te brengen of een goed prijspunt te bepalen, maar omdat ze deze activiteiten in de verkeerde volgorde uitvoeren en hun financiële middelen verspillen voordat ze tractie krijgen.

De business equation

Bij Growth Consultants kijken we naar ondernemerschap door de volgende lens.

De business is een functie van de volgende variabelen:

Business (N, T, P, M, A)

Waar N de Niche is – Een specifieke groep mensen die een specifiek probleem hebben en die zich in specifieke omstandigheden bevinden.

Waar T de Transformatie/Claim is – De belofte aan de niche.

Waar P de Prijs is – De prijs die de niche bereid is te betalen om de belofte waar te maken.

Waar M het Mechanisme is – Het mechanisme dat gebruikt wordt om de belofte of transformatie na te komen.

Waar A de Access channel is – Het toegangskanaal en conversiemechanisme dat wordt gebruikt om het mechanisme bij de mensen in de niche te krijgen – ook wel distributiekanaal genoemd.

Een (N, T, P) oplossing vormt de markt – wat betekent dat er een groep mensen is die een bepaalde transformatie wenst en het geld heeft om op die wens in te spelen.

Een (N, T, P, M) oplossing valideert de contributie voor marketing als waarde eenheid – wat betekent dat het mechanisme de transformatie levert en de resulterende toegevoegde waarde (prijs – kosten van verkochte goederen) wordt onthuld.

Een (N, T, P, M, A) oplossing valideert de contributie na marketing als waarde eenheid – wat betekent dat de kosten voor het op de markt brengen en verkopen van het mechanisme via een toegangskanaal lager zijn dan de contributie die uit het mechanisme wordt gecreëerd.

Algemene stappen

Marktidentificatie en validatie (N, T, P) – het oplossen van de niche, transformatie en prijs.

Mechanisme validatie (M) – het oplossen van het mechanisme dat wordt gebruikt om de transformatie en de resulterende contributie te leveren.

Access Channel Validatie (A) – het oplossen van de mechanisme combinatie die resulteert in een winstgevende eenheid – contributie na marketing.

De markt wordt gevalideerd wanneer een specifiek persoon ermee instemt om geld te betalen voor een specifieke transformatie. Het mechanisme hoeft op dat moment niet eens te bestaan.

Het mechanisme wordt gevalideerd wanneer de belofte wordt nagekomen en er een positieve contributie wordt gerealiseerd – wat betekent dat er daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd.

Het access channel wordt gevalideerd wanneer de contributie na marketing een winstgevend bedrijf kan ondersteunen – wat betekent dat je €1 kunt uitgeven en meer dan €1 terug kunt verdienen (hopelijk €4 of €5).

Access channel uitgelegd

Ervan uitgaande dat je een werkend product hebt met initiële case studies met een positieve contributie – ofwel je hebt de (N, T, P, M) opgelost – dan is het nu tijd om het access channel (A) op te lossen.

Het access channel kan worden opgesplitst in twee componenten; toegangskanaal en conversiemechanisme.

Het toegangskanaal is de manier om aandacht te krijgen voor je website en leads te genereren. Het conversiemechanisme is de manier om deze leads om te zetten naar klanten.

Voorbeelden van toegangskanalen

 • Betaald verkeer (advertenties op de sociale mediakanalen) – Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Google Display Network (GDN)
 • Organisch verkeer via de sociale mediakanalen – Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn
 • Organisch verkeer met content – Artikelen en SEO
 • Kanaalpartners – Andere mensen en partijen met een publiek
 • Koude acquisitie – Koud bellen, koude e-mails, koude berichten op de sociale mediakanalen
 • Zoekmachine advertenties – Google Adwords, Ad Network, Bing ads, etc.
 • Organisch face-to-face – Deur-tot-deur, seminars, conferenties etc.

Voorbeelden van conversiemechanismen

 • Geautomatiseerde funnels – gestructureerde verkooppagina’s, bestelformulieren en ‘upsell-pagina’s’
 • Inside sales – Verkopers die een-op-een verkopen via de telefoon
 • Outside sales – Verkopers die face-to-face verkopen
 • Resellers

Voorbeelden van combinaties

 • Betaald verkeer + Inside sales
 • Betaald verkeer + Geautomatiseerd funnel
 • Koude acquisitie + Inside sales
 • Koude acquisitie + Outside sales
 • Kanaalpartner + Geautomatiseerd funnel
 • Kanaalpartner + Inside sales
 • Organisch face-to-face + Outside sales
 • Zoekmachine advertenties + Geautomatiseerd funnel
 • Organisch verkeer met content + Geautomatiseerd funnel

De combinaties die wij vaak gebruiken voor onze klanten zijn combinaties met koude acquisitie, betaald verkeer en kanaalpartners als toegangskanalen en inside sales of geautomatiseerd funnel als conversiemechanisme – afhankelijk van het prijspunt van het verkochte product.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *